Saving General Yang online za darmo - Zalukaj

Saving General Yang za darmo online

忠烈楊家將Saving General Yang online

Saving General Yang Online Zalukaj HD
Streszczenie : Saving General Yang Online
Kiedy rywalizujący ze sobą naród wysyła żołnierzy do inwazji na dynastię Song, cesarz wysyła generała Yang Ye (Adam Cheng) do obrony narodu. Jednak miejsce Yanga na dworze jest niepewne z powodu waśni z Panem Renmei spowodowanej przypadkową śmiercią jego syna z rąk jednego z synów Yang. Podczas bitwy Yang zostaje opuszczony przez oddziały Pana, pozostawiając go uwięzionego w obliczu ataku Yeli Yuan (Shao Bing), wroga generała, który chce zabić Yanga, by pomścić swojego ojca. Po poznaniu kłopotów ojca, siedmiu synów Yang Ye wyruszyło na ratunek ojcu za wszelką cenę.